Земя
Земя / iStock/Getty Images
Европейски геолози изчислиха възрастта на древни океански скални породи на три континента на Земята и установиха, че първите пълноценни участъци суша са се появили на нашата планета преди 3,7 милиарда години, съобщава пресслужбата на Европейския съюз по науки за Земята.

"Нашите открития доказват, че скалните породи на континентите са започнали да ерозират преди повече от 3,7 милиарда години. Това по радикален начин променя представите ни за това, как е протекла еволюцията на живота. Засега ние не знаем дали животът е възникнал на сушата или в океана, но вече можем да твърдим, Че континентите са играли много важна роля в този процес"заяви доцентката от университета в Берген Дезире Рурдинк.

Нейният екип е открил свидетелства, че първите континенти, а също така и пълноценният кръговрат между различните слоеве на недрата на Земята, между сушата и океаните, се е появил минимум 500 милиона години по-рано, отколкото се предполагаше досега. Европейските изследователи стигнали до този извод, като проучили отлаганията на барит - океански отлагания на скални породи, възникващи в близост до горещи източници.

Съставът на тези минерали не се променят от момента на образуването им. Това ги превръща в едни от най-надеждните индикатори за това какъв е бил химическият състав на водата на световния океан в различните епохи на неговото съществуване. Европейските геолози се възползвали от тази възможност и проучили най-древните отлагания на барит, открити на територията на три различни континента.