/ Istock
Две от съставните области на Великобритания - Англия и Уелс - регистрират продължаващ спад в дела на населението си, идентифициращо се като "бяло", а по-малко от половината от хората там се самоопределят като християни, показват най-новите данни от миналогодишното британско преброяване на населението, цитирани от Ройтерс.

Делът на хората в двете области, които са отговорили, че са бели през 2021 г., е спаднал до 81,7 на сто в сравнение с 86 на сто при предишното преброяване - през 2011 г. Същевременно британците от Англия и Уелс, описали етническата си принадлежност като азиатска, азиатско-британска или азиатско-уелска, са се повишили до 9,3 на сто спрямо 7,5 на сто през 2011 година.

За същия период населението на двете британски области, описващо се като "черни, черни британци, черни уелсци, карибци или африканци", се е увеличило до 4 на сто, при дял от 3,3 на сто отговорили по подобен начин преди десетилетие.

Британската Национална статистическа служба заяви, че промените в етническия състав отразяват "различни модели на остаряване, раждаемост, смъртност и миграция" и вероятно промени в начина, по който хората се самоопределят.

Също така данните сочат, че за периода 2011 г. – 2022 г. е имало особено рязък спад на дела на населението на Англия и Уелс, които се опитват като християни, съответно от 59,3 на сто до 46,2 на сто.

Голямо увеличение също е отбелязал и делът на хората, които не изповядват никоя религия - от 25,2 на сто през 2011 г. до 37,2 на сто през 2021 година.

След християнството (46,2 на сто), втората най-разпространена религия в Англия и Уелс е била ислямът (6,5 на сто, или с 1,6 процентни пункта повече от 2011 г.) следвана от хиндуизма (1,7 на сто), сикхската религия (0,9 на сто) и юдаизма (0,5 на сто).

От хората, които са се определили като "бели", тези, които също е заявили, че са "англичанин, уелсец, шотландец, северноирландец или британец", са намалели до 74,4 на сто през миналата година, докато преди десетилетие са достигали 80,5 на сто. 

Сред хората с азиатски етнически произход броят на индийците, пакистанците или бангладешците е нараснал между 2011 и 2021 г., докато делът на хората с китайски произход е останал стабилен. По-малко чернокожи описват себе си като хора с карибско потекло, докато най-много от тях са казали, че имат нигерийски, сомалийски и ганайски произход.

Лондон остава най-етнически разнообразният регион в Англия и Уелс. Едва 36,8 на сто от жителите на столицата се описват като "бели: англичани, уелсци, шотландци, северноирландци или британци", докато през 2011 г. този дял бе 44,9 на сто.

Данните от преброяването на Великобритания не са налични, тъй като правителството на Шотландия отложи преброяването с една година заради пандемията от коронавирус.
БТА