/ БГНЕС
Стотици хиляди работници в Турция и Сирия са загубили прехраната си поради земетресението, съобщи ООН и призова за спешна подкрепа за възстановяване на бизнеса.

Земетресението е имало опустошително въздействие върху работниците и предприятията, съобщи агенцията по труда на ООН.

Международната организация на труда изчисли, че в 11-те засегнати провинции в Турция загубените часове работа са еквивалентни на работата, извършена от около 657 000 работници.

В Сирия в петте засегнати провинции се изчислява, че около 170 000 работници временно са загубили работата си поради разрушенията, казаха от МОТ.

Земетресението с магнитуд 7,8 по Рихтер, което удари на 6 февруари, както и неговите вторични трусове убиха повече от 55 000 души в Югоизточна Турция и части от разкъсваната от война Сирия.

„Хората могат да започнат да възстановяват живота си само ако са възстановили поминъка си“, каза ръководителят на МОТ Гилбърт Хунгбо.

Ние сме длъжници на тези, които загубиха толкова много при земетресението, да гарантираме, че принципите на социална справедливост и достоен труд са здраво вградени в процеса на възстановяване и реконструкция.“

МОТ изчисли, че средният засегнат работник в Турция ще губи около 230 долара на месец, „докато ситуацията продължава“.

Като цяло се оценява, че кризата ще намали доходите от труд за домакинствата в засегнатия регион с около 150 милиона долара на месец.

Освен загубата на работни места, МОТ предупреди за повишени рискове за безопасността и здравето при работа в Турция, както и за детския труд.

Временната загуба на 170 000 работни места в Сирия доведе до общи загуби на доходи от труд, еквивалентни на най-малко 5,7 милиона долара на месец, твърдят от МОТ.

Загубата на работа е засегнала пряко около 154 000 домакинства и над 725 000 души, посочва агенцията.

Засегнати са около 35 000 микро, малки и средни предприятия.

„Загубата на тези предприятия надхвърля загубата на доходи и включва цената на физическите щети на тяхната инфраструктура, като сгради, оборудване и инвентар“, добави МОТ.

В Турция МОТ каза, че помага на турски бизнес организации и профсъюзи да функционират и да предоставят критични услуги, с инициативи за сезонни селскостопански работници, работещи деца и бежанци.

В Сирия агенцията на ООН предоставя безвъзмездни средства за подпомагане на засегнатите работници и предприятия.
БГНЕС