/ iStock/Getty Images
Неизползваните ресурси на подпочвените води имат "огромен потенциал", като биха могли да облекчат търсенето на все по-оскъдните водни ресурси по света, заяви ЮНЕСКО.

В доклад на агенцията се посочва, че всички течни подземни води на планетата са около 99%, въпреки че този ресурс е често слабо проучен или подценен.

"В контекста на нарастващия недостиг на вода в много части на света огромният потенциал на подземните води и необходимостта от внимателното им управление вече не могат да бъдат пренебрегвани", се казва в доклада.

През следващите 30 години се очаква потреблението на вода да се увеличава с един процент годишно, посочва ЮНЕСКО, което се дължи на нарастването на населението и увеличеното търсене от страна на промишлеността и селското стопанство.

Генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азуле заяви, че хората все повече замърсяват или пресушават съществуващите водни ресурси - "понякога с необратими последици".

"По-интелигентното използване на потенциала на все още слабо развитите подземни водни ресурси и опазването им от замърсяване и прекалено голямо използване е от съществено значение за задоволяване на основните нужди на все повече увеличаващото се световно население и за справяне с глобалните климатична и енергийна кризи", каза тя.

По данни на ЮНЕСКО в момента подземните води съставляват около 50% от водата, използвана за битови нужди в световен мащаб, и 25% от обема на водата, използвана за напояване.

Управлението на ресурсите обаче често е лошо, а в някои части на света, особено в Африка на юг от Сахара, има недостиг от технически познания.

ЮНЕСКО призовава по-добре да се събират данни за подземните водни ресурси, като предлага фирмите за добив на нефт, газ и минно дело да споделят вътрешните си данни с обществените органи.

Агенцията на ООН публикува доклада от 248 страници в началото на Световния форум за водите, който се провежда в западноафриканската държава Сенегал и приключва в края на тази седмица.
БГНЕС