Испания инвестира най-много в интегрирането на ромите
Испания инвестира най-много в интегрирането на ромите / снимка: Reuters

Испания е страната от Европейския съюз, която инвестира най-много средства в програми за интегрирането на ромското население. Общо 47 милиона евро са заделени от иберийската държава за периода 2007-2013 година, според данни на Европейската комисия.

Само 5 от 27-те членки на ЕС инвестират средства ексклузивно в интегрирането на ромите в рамките на проектите на Европейския социален фонд. Освен Испания, другите държави са Чехия (43 милиона евро), Румъния (38 млн. евро), Словакия (26 млн. евро) и Полша (22 млн.евро).

На 176 милиона евро се равняват инвестициите на тези 5 държави за периода 2007-2013 година, като 85% от тези средства са осигурени от ЕСФ. Останалите 22 страни членки на ЕС, включително България, не разполагат с ексклузивни програми за интегрирането на ромите по линия на фонда.