/ БГНЕС
Нов доклад на Европол прави оценка на въздействието на пандемията от коронавирус върху организираната престъпност.

В публикувания на страницата на организазията доклад и въз основа на информация за разследвания, проведени в държавите-членки, влиянието на пандемията е разгледано в три фази - текуща, средносрочна и дългосрочна.

ГДБОП алармира за фалшиви сайтове, предлагащи медицинско оборудване за коронавируса

Докладът предвижда развитието в целия пейзаж на престъпността, който ще има оперативно въздействие върху правоприлагащите органи в цяла Европа. Идентифицирани са и пет ключови фактора, които влияят върху организираната престъпност по време и след пандемията.

Трите фази

Фаза 1 - настоящата ситуация: Наблюденията на Европол върху организираната престъпност в ЕС досега са съсредоточени върху непосредственото развитие, вследствие избухването на COVID-19 и въвеждането на карантинни мерки. Престъпността, свързана с COVID-19, особено киберпрестъпността, измамите и фалшификациите, са последвали разпространението на пандемията в цяла Европа.

ООН: Карантината повишава опасността от домашно насилие

Фаза 2 - средносрочна перспектива: Облекчаването на ограничителните мерки ще доведе до връщане на престъпната дейност към предишни нива, включващи същия тип дейности, както преди пандемията. Пандемията, обаче, вероятно е създала нови възможности за престъпна дейност, които ще бъдат експлоатирани след края на сегашната криза.
Европол предвижда активизиране на престъпността в следните области:

Пране на пари - Пандемията и предизвикания от нея икономически срив ще окажат значителен натиск върху финансовата система и банковия сектор. Регулаторите срещу прането на пари трябва да бъдат бдителни и да очакват опити на организираните престъпни групи да използват нестабилната икономическа ситуация, за да перат пари, използвайки националните финансови системи.

Европол: Престъпленията нарастват стремително при пандемията от коронавируса

Фиктивни компании: Престъпниците вероятно ще засилят използването на фиктивни компании и фирми, регистрирани в офшорни зони със слаба политика срещу прането на пари на етапа на инвестиране, за да получат парични депозити, които по-късно ще бъдат прехвърлени на други места.

Секторите за недвижими имоти и строителство ще станат още по-привлекателни за пране на пари както по отношение на инвестициите, така и като оправдание за движението на средствата.

Контрабанда на мигранти: Въпреки че икономическото въздействие на кризата COVID-19 в Европа все още не е ясно, очаква се въздействието върху икономиките в развиващия се свят да е още по-силно. Продължителната икономическа нестабилност и липсата на възможности в някои африкански икономики могат да предизвикат нова вълна от нелегална миграция към ЕС в средносрочен план.

Фаза 3 - Дългосрочно въздействие:

Организираната престъпност е силно адаптивна и демонстрира способността за извличане на дългосрочни печалби от кризи, както след края на студената война или глобалната икономическа криза от 2007 и 2008 г.

Общностите, особено уязвимите групи, могат да станат по леснодостъпни за организираната престъпност по време на криза. Икономическите затруднения правят хората по-възприемчиви към определени оферти, като например по-евтини фалшиви стоки или набиране на участници в престъпна дейност.

Мафиотските организирани престъпни групи вероятно ще се възползват от кризата и трайни икономически затруднения чрез набиране на уязвими млади хора, за да ги ангажира със събирането на задължения, изнудване и рекет.

Организираната престъпност не се проявява изолирано и състоянието на по-широката икономика играе ключова роля. Кризата често води до промени в потребителското търсене на видове стоки и услуги. Това ще доведе и до промени в престъпните пазари.

Основни фактори, влияещи върху престъпността по време на и след пандемията

Няколко фактора оказват значително влияние върху тежката и организираната престъпност по време на пандемията от COVID-19. Тези фактори формират престъпно поведение и създават уязвими места. Въз основа на опита, натрупан по време на предишни кризи, е важно те да бъдат наблюдавани, за да се предвиди развитието и да се предприемат превантивни мерки.

36 милиона иззети лекарства при операция срещу незаконния трафик на медикаменти през 2019 г.

Онлайн дейности: По време на пандемията повече хора прекарват време онлайн, работейки или докато почиват, което увеличи възможностите за различни видове кибератаки, схеми за измами и други дейности, насочени към редовни потребители.

Търсенето и недостигът на определени стоки, особено на медицински продукти и оборудване, води до увеличаване на търговията с фалшиви стоки и до измами

Начини на плащане: Вероятно пандемията ще окаже влияние върху предпочитанията за плащане и след като тя приключи. С изместване на икономическата активност към онлайн платформите, безкасовите транзакции ще се увеличават по брой, обем и честота.

Икономически спад: Евентуалният икономически спад ще преоформи вида на тежката и организирана престъпност. Икономическото неравенство в Европа прави организираната престъпност по-социално приемлива. Престъпните групировки все повече ще проникват в икономически отслабени общности, за да се представят като доставчици на работа и услуги.

Увеличаването на безработицата и намаляването на законните инвестиции може да предостави по-големи възможности за престъпните групировки, тъй като хората и организациите в частния и публичния сектор са поставени по-уязвими и готови на компромиси. Повишената социална толерантност към фалшивите стоки и експлоатацията на труд може да доведат до нелоялна конкуренция, по-високи нива на инфилтриране на организираната престъпност и, в крайна сметка, незаконна дейност, представляваща по-голям дял от БВП.
 
БГНЕС