/ iStock/Getty Images
Европейската сметна палата (ЕСП) съобщи, че проверява дали европейската гранична служба Фронтекс е предоставила достатъчно подкрепа на държавите в ЕС. Очаква се проверката да приключи догодина, се посочва в съобщението на палатата.

Фронтекс: Има спад на нелегалните пресичания на границите на ЕС

Фронтекс бе създадена през 2004 г. и оттогава непрекъснато нарастват ролята, бюджетът и ресурсите й. След ръста в броя на мигрантите през 2015 г. правомощията на агенцията бяха повишени, бюджетът й нарасна от 137 млн. евро през 2015 г. на 322 млн. евро през тази година, Европейската комисия разреши наемането на 1000 допълнителни служители в следващите месеци.

Влезлите в сила през декември 2019 г. промени следва да повишат допълнително правомощията на агенцията. Предвижда се бюджетът на Фронтекс за 2021-2027 г. да достигне 11 млрд. евро, основно заради привличането на запас от 10 000 европейски граничари, както и за осигуряването на ново оборудване.

Фронтекс пренасочва ресурси от Централна Европа към българо-турската граница

В очаквания доклад на ЕСП ще бъде установено дали наблюдението на външните граници на ЕС дава възможност за бърза и целенасочена реакция при необходимост, дали изготвяните от Фронтекс оценки на заплахите за сигурността по границите са полезни и дали оперативните реакции на агенцията допринасят за развитието на цялостното управление на границите на ЕС. Палатата отбелязва, че в ЕС има над 42 000 км брегова линия, почти 9000 км сухопътни граници и около 300 международни летища.
БТА