Европа трябва да посрещне предизвикателството на климатичните изменения
Европа трябва да посрещне предизвикателството на климатичните изменения / снимка: BGNES

Осем президенти на държави членки на ЕС, събрали се на неофициална среща в столицата на Латвия - Рига, смятат, че Европа трябва да посрещне предизвикателството на климатичните промени.

"Трябва да намерим баланса между икономическото развитие на света и здравето на нашата планета", каза пред журналисти, отразяващи срещата, латвийската президентка Вайра Вике-Фрейберга. Тя и колегите й от Австрия, Финландия, Германия, Унгария, Италия, Полша и Португалия се съгласиха, че трябва да се поставят нови цели за намаляване на емисиите на парникови газове.

"Това е обща цел от голямо значение", заяви австрийският президент Хайнц Фишер. Той допълни, че ЕС трябва да го направи, защото има отговорности към идните поколения.

През март ЕС пое ангажимента да се бори с глобалното затопляне, като пледира в подкрепа на възобновяемите енергийни източници.

Двадесет и седемте държави от ЕС поеха ангажимента до 2020 г. да намалят емисиите на парникови газове с 20 процента в сравнение с 1990 г. Протоколът от Киото, подписан през 1990 г. и влязъл в сила 2005 г., предвижда намаляване на емисиите на парникови газове с 8 процента до 2012 г.

"Целите, поставени от протокола в Киото, са трудно постижими, но Европа сама застана начело на борбата с глобалното затопляне", припомни Таря Халонен, президент на Финландия.