ЕП: Страните от ЕС не могат да забраняват вноса на ГМО
ЕП: Страните от ЕС не могат да забраняват вноса на ГМО / ThinkStock/Getty Images

Европейският парламент отхвърли възможността отделните страни в Европейския съюз да могат да забраняват вноса на своя територия на одобрени в съюза ГМО храни или фуражи. Предложението е на Европейската комисия, но беше критикувано както от парламента, така и от неправителствени организации, защото би довело до въвеждането на граничен контрол в съюза.

Планират всяка членка на ЕС сама да решава за вноса на ГМО храни и продукти

Европейската комисия предложи страните-членки да могат да забраняват вноса и използването на тяхна територия на генетично модицифицирани хранителни съставки. В рядък пример за единство и евродепутатите, и търговски и природозащитни организации се обявиха против предложението. Аргументите бяха, че забраната може да доведе до фрагментиране на пазара и ще наруши принципа на свободно движение на стоки в Европейския съюз. Не е ясно и чисто практически как би могъл да се осъществява контролът при положение, че между много държави няма граници. Предложението за отхвърляне идеите на Комисията беше подкрепено от 577 депутати, 75 бяха против и 38 - въздържал се.

Сега Европейската комисия има право да разрешава - след научен анализ - вноса на генномодифицирани продукти за използване за храна и фуражи, както и отглеждането им в Европейския съюз. Одобрени за внос са над 60 генномодифицирани продукти, главно от Северна и Южна Америка. Разрешена за отглеждане в съюза е само един сорг генномодифицирана царевица. Много хора имат опасения за безопасността на подобни продукти, но те са важни за производството на богати на протеини фуражи.

Отхвърлянето на предложението от Европейския парламент означава, че Комисията трябва да го преработи или да се откаже от него.