/ iStock/Getty Images
Чили е на път да стане първата държава в света, приела законодателство за невротехнологиите и вписала в своята конституция правата на мозъка, или "невроправата", които може да поставят началото на една бъдеща юриспруденция в областта на правата на човека.

Законопроектът вече бе одобрен с единодушие от Сената и сега предстои да бъде гласуван от Камарата на депутатите. Обсъжданата конституционна реформа има за цел да защити "физическата и психологическата цялост" на гражданина, за да не може "никоя власт или човек", посредством новите технологии в областта на човешкия мозък, "да увеличи, намали или наруши тази цялост без съответното съгласие".

Чили отлага изборите заради здравната криза

Сенатор Гидо Хирарди, един от застъпниците на текста, по който има консенсус между различните политически сили, обяснява, че целта е да бъде защитена "последната граница" на човешкото същество: неговия ум.

Чилийските законодатели смятат, че невротехнологиите са в състояние да генерират процеси на "четене" и "писане" в мозъка, което би позволило да бъдат записвани мозъчните данни на човека и още в близко бъдеще те да бъдат променяни или към тях да бъдат добавяни нови.

"Ако тази технология може да чете - вашите мисли, още преди самите вие да сте осъзнали какво мислите, тя ще може и да записва във вашия мозък емоции, мисли, житейски истории, които не са ваши, и мозъкът ви няма да е в състояние да прави разграничение дали те наистина са ваши или чисто и просто са изкуствено създадени", подчертава сенаторът.

Затова според него е важно да се уреди законово още сега една бъдеща реалност, която е възможно да заплаши "същността на човешкото същество, неговата самостоятелност, свобода и свободна воля".
БТА