Мария Колева
Мария Колева / БТА
Мария Колева и Ганчо Попов са предложени от ПП „Правото“. 

Кандидатпрезидентската двойка се явява на изборите на 14 ноември под номер 20 в бюлетината.

Мария Колева е родена през 1961 година. Завършва специалност „Право“ през 2003 година. Тя е член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на банково дело, икономика, земеделие, търговия и представителство на чуждестранни лица.