/ МК „Демократична България-Обединение“
Невен Вутев е на 19 години. Завършва Езикова гимназия в Плевен с профил немски и английски. Сертифицирано владее и двата езика. По настоящем е студент в СУ „Климент Охридски“ и в Нов български университет. Координира журналистическата организация ПДИ за област Плевен. Гражданска квота в МК „Демократична България - Обединение“ (ПП СДС и ПП БЗНС).

Включва се в кампанията, за да покаже, че младите хора имат обективни наблюдения и глас за промяна!

Проблемите пред младите хора в Плевен се припокриват в голяма част от тези на връстниците ми в страната. Един от най-сериозните е употребата на наркотици. За съжаление наркотиците са едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Те са част от цивилизацията, културата и митовете и присъстват в живота ни, независимо дали приемаме или не съществуването им.

Наркотиците „проникват” навсякъде и никой, независимо от социалния си статус, образование, материална задоволеност или нищета, не е предпазен от сблъсък с тях. Многомилионната армия на консуматорите на дрога непрекъснато расте и което е по- страшно, непрекъснато се подмладява. Успехът в превенцията на наркомании зависи от съвместните усилия на общинските и държавни институции. От наша страна предлагаме специален акцент върху ранната превенция на наркоманиите и подпомагане на родители на вече зависими деца за включване в програми за лечение. Това включва работа с деца в риск от изпадане в зависимост, както и разяснителни кампании по плевенските училища.

Друг проблем за мен сред младите хора е апатията и незаинтересоваността на голяма част от младежите за политическите процеси у нас и начина на правене на политика.

Отвращението от думата "политик" е толкова осезаема, че много от нас изпитват неприязън при самото й чуване. Вината за това всъщност не е в нас, младите, а в изтърканото политическо говорене, което ни отегчава и губи като избиратели. Повярвайте, ние не сме толкова наивни. Грандиозни обещания за многомилионни стадиони нас отдавна не ни превличат. Просто защото знаем, че на този етап това са пълни илюзии и прах в очите. За сметка на това, ние разчитаме на опростените решения, които ще направят градската, спортната, транспортната среда и средата за учене стъпка по стъпка по-приятни за всички нас. Ние имаме какво да кажем и предложим, липсва ни трибуната обаче. За това друг мой личен ангажимент са редовните открити сбирки с млади хора от града.

Една от големите грешки на българския политик е да скъса връзката с избирателите веднага след изборите. Подобна бърза измяна за мен е недопустима. За това основната ми задача ще е поддържане на връзка с избирателите, съдействие и разрешаване на техните проблеми, както и включването им в дневния ред на Общинския съвет. Ангажирам се и в края на мандата си на общински съветник да направя персонален отчет, обхващащ  и гласуването ми по значими обществени проблеми, както и каква експертност и информираност съм показал при взимането на решения.

Силно се надявам гласът на младото поколение да бъде чут, да не остава вик в пустиня и след тези избори. Плевен има нужда от млади хора, които да спомагат за бъдещото благоденствие на града ни, за да живеем добре и да не напускаме родината си. Ние имаме силите, възможностите и желанието да го направим!

„ПЛЕВЕН МОЖЕ - ПЛЕВЕН ПОБЕЖДАВА“

Купуването и продаването на гласове е престъпление!