Транспортът играе ключова роля за развитието на всеки модерен европейски град като средство за обезпечаване на икономическото и социалното развитие. Модернизацията и доизграждането на транспортния сектор на Плевен е от изключителна значимост за повишаване конкурентоспособността на местната икономика и за обслужване на населението.
 
Неговата правилна организация и намаляването на броя на използваните лични моторни превозни средства е в пряка връзка и с подобряването на качеството на атмосферния въздух, както и с безопасността на всички участници в движението.
 
Последните години наблюдаваме процеси по значително нарастване броя на автомобилите, които се използват на територията на общината, и то основно съсредоточени на територията на град Плевен. Това създава предпоставки за ежедневни задръствания и затруднено движение в пиковите часове на деня. Главно проблемът е в индустриалната зона на града, където всички работещи, в масовия случай се придвижват със собствените си автомобили. Причина за това е и липсата на адекватна обезпеченост с линии от градския транспорт, които ежедневно да обслужват маршрутите в промишлената зона на града.
 
Във връзка с горното, ние от Местна коалиция „Демократична България - Обединение” (ПП СДС и ПП БЗНС) залагаме като основен приоритет облекчаване на автомобилния трафик, посредством реализацията на няколко идеи.
 
Свилен Петров Трифонов, юрист, магистър по икономика.

Трудовият ми стаж е започнал в Община Плевен, след което съм работил за няколко частни компании като юрист, както и в собствена фирма. Роден и живял в Плевен, семеен с две деца.
 
Както вече е известно, община Плевен е определена като бенефициент по програма, като кандидатства с проект за доставката на 14 нови електробуса по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. С изпълнение на проекта Плевен ще има 100% екологичен градски транспорт.
 
Идеята е новите електробуси да обслужват линии предимно в Индустриалната зона на Плевен, за които няма кандидати при обявените търгове, както и ще бъдат подобрени връзките между отделните квартали на града. Категорично подкрепяме подобно решение на този сериозен проблем и ще работим в тази посока.
 
Ще поставим на разглеждане в общинския съвет идеята, да се възстанови линията до парк „Кайлъка“ с крайна спирка язовира, като за обезпечаване на маршрута ще бъдат използвани част от електробусите.
 
Освен това, ще настояваме да бъде стартирано изграждането на околовръстния път на град Плевен, липсата на който ще доведе до изключително тежки транспортни и екологични проблеми. Причина за това е, че след изграждане на автомагистрала „Хемус“ до разклона за Плевен, целият трафик ще бъде насочен в посока от и към изхода за град Ловеч. Това ще натовари с преминаващи автомобили, голяма част от които тежкотоварни, бул. „Христо Ботев“ и ул. „Дойран“. По този въпрос държавата трябва да вземе незабавни мерки, за което ние, от Местна коалиция „Демократична България – Обединение (ПП СДС и ПП БЗНС) ще настояваме и ще се постараем да информираме жителите на гр. Плевен за този проблем.
 
Реализацията на горните мерки значително ще разтовари трафика в града, което пряко ще повлияе за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Димитър Митев: Организиран транспорт за всички ученици от Плевен и населените места от община Плевен до всички училища!
 
Димитър Якимов Митев е роден във Велико Търново. Женен, съпругата му е учител по математика, синът му, на 36 години, IT специалист. Има висше педагогическо образование, специалност Математика. От 1993 г. е директор на Средно училище „Иван Вазов“-Плевен. Два мандата общински съветник в Общински съвет-Плевен - мандат 1991-1995 г. и 2003-2007 г. Той е първият избран общински съветник с инициативен комитет.
 
Ангажираме се да предложим на Общински съвет-Плевен решение за организиране на транспорт на всички ученици от Плевен и населените места на община Плевен, които пътуват до своите училища. Ще предложим маршрути, които максимално да обхващат пътуващите ученици от кварталите на Плевен и населените места до учебните заведения в Плевен.

Предоставянето на тази услуга оказва положително влияние на:
- автомобилния трафик в пиковите часове сутрин, на обяд и вечер;
- спестява време и средства на родителите на учениците, които по същото време трябва да са на работните си места;
- чистотата на въздуха, поради значителното намаляване на броя на автомобилите, които возят учениците до съответните училища.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!