/ iStock/Getty Images
Нуждата от пари назаем може да възникне внезапно - авария на автомобила, спукана тръба у дома, здравословен проблем. Обикновено хората посягат към спестяванията си, ако имат, или се обръщат към компания за бързи кредити. 

Този тип кредити са удобни заради скоростта, с която се отпускат. В Смайл кредит например първоначалното одобрение на документите е само за 5 минути. Но не всички бързи кредити са създадени еднакви. Потребителят може да избере различни типове бърз кредит според проблема, който има да се решава: 

Бърз кредит до заплата

Този продукт е подходящ за “гасене на пожари” като плащане на забравена такса за спорт на децата или малък ремонт на автомобила. Подходящ е за малки суми, които могат да се върнат бързо, още от следващата заплата. 
При тегленето на кредит до заплата е важно сумата да не надхвърля размера на заплатата. В най-добрия случай не трябва да е повече от 10% от нея, за да може да се върне навреме и без трупане на наказателни лихви. 
Сроковете на бързите кредити до заплата са също кратки - до 30 дни и е въпрос на добра финансова дисциплина да не влиза в просрочие. 

Бърз кредит на вноски

За разлика от заема до заплата, обясняват от Смайлкредит, бързият кредит на вноски е за по-големи суми и по-дълъг период на връщане. Може да се изтеглят до 5 000 лв за срок от 24 месеца. 

Този топ кредити е за случаи, в които нужната сума надхвърля месечната заплата и трябва да се направи ясен план за връщане на сумите във времето. 

Подходящ е за покриване на по-големи разходи като ремонти, покупка на скъпи уреди и т.н.

При бързия кредит на вноски разплащателния план се простира в продължение на няколко месеца, което позволява по-голяма яснота при месечните разходи. 

Кога кредитът е добър и кога се превръща в лош кредит

Взимането на кредит само по себе си е традиционна финансова услуга, с която успяваме да постигнем в настоящето важни за нас цели или да решим финансов проблем. 

Когато кредитът се върне в посочения срок, той е изпълнил своята функция, а именно - да помогне в случай на нужда. 

Когато обаче се опитваме да отговаряме на лошата си финансова дисциплина с кредити и не успяваме да върнем навреме средствата, тогава кредитът се превръща в лош и подобряването на кредитния рейтинг става по-трудно. 

Златните правила при вземането на сигурен бърз кредит са: 

Ясен план за какво ще се похарчат парите
Сума, по-малка от дохода за следващия месец
Изрядност при погасяване на вноските