/ iStock/Getty Images
Общо 165 работни места за млади висшисти без трудов опит по специалността си са разкрили 22 областни и 143 общински администрации по програма „Старт на кариерата“. Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Програмата се изпълнява съвместно от агенцията и Министерството на труда и социалната политика.

Младежите могат да кандидатстват с едно заявление по три от обявените свободни позиции до 14 септември. До 13 септември областните и общинските администрации, които все още не са заявили работно място по програма „Старт на кариерата“, могат да го направят в бюрата по труда в цялата страна.

Кандидатите трябва да не са навършили 29 години към датата на кандидатстване (14 септември), да нямат трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност и да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети търсещи работа лица. Младежите ще бъдат наети с 12-месечен трудов договор.

На 20 април Министерският съвет прие решение, с което беше увеличено възнаграждението за младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ (от 800 лв. на 860 лв.).

Основната цел на "Старт на кариерата" е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

Непосредствени цели са предотвратяване на деквалификацията на младежите; превенция срещу “изтичането на мозъци”; предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация; предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа, както и постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

Обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.