Писаха среден 3 на държавата за грижата към децата
Писаха среден 3 на държавата за грижата към децата / Impact Press Group, архив
Писаха "среден" 3 на държавата за грижата към децата
86244
Писаха "среден" 3 на държавата за грижата към децата
Писаха "среден" 3 на държавата за грижата към децата
  • Писаха "среден" 3 на държавата за грижата към децата
  • Писаха "среден" 3 на държавата за грижата към децата

"Среден" 3,28 е годишният успех на държавата в грижата за децата, което е с 0,08 по-високо от миналогодишната 3,20.

Оценката се поставя от експертите от Национална мрежа за децата в „Бележник 2016". Изпълнителният директор на мрежата Георги Богданов посочи, че най-ниската оценка е в областта „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето" - „Среден" 2,91, а най-високата в област „Здравеопазване" - „Добър" 3,58.

Експерти са оценили напредъка на държавните институции относно поетите ангажименти към децата в 5 ключови направления. Основните проблеми са свързани с липса на координация между институциите, каза Георги Богданов.

"Това е най-сериозният проблем, тъй като институциите са тези, които не знаят и не обсъждат проблемите, които се поставят", уточни Богданов.

Той допълни и за препоръките, които „Бележник 2016" отправя към отговорните институции.

Разрешиха такса "дете" в ресторантите

"Първото предложение е да има детски омбудсман в България, тъй като децата са най-често жертва на дискриминация - от страна на възрастни, от страна на институции.

Другата област е свързана с това да се актуализира и да се приватизира жилищната стратегия в България, тъй като голям проблем за семействата в България е липсата на жилище и социална жилищна политика. Следващата голяма област е да имаме семейна политика. Трябва да се премахне също двусменният режим на обучение, както и гарантиране на безплатен достъп до детска градина", поясни специалистът.

Предложенията се препокриват с тези от миналите години, а Георги Богданов каза още, че политическите партии не поставят децата като свои приоритет в управлението. Той добави: "Децата на България не са политически приоритет на нито една политическа партия, защото да инвестираш в децата днес, това означава да инвестираш не в 4-годишен мандат, а в 20-годишно управление".