Обучават 300 души за работа с деца в риск
Обучават 300 души за работа с деца в риск / Sofia Photo Agency

300 специалисти ще бъдат обучени да работят с деца и семейства в риск, съобщи заместник-министърът на образованието Светлана Ломева. Проблемите при децата с девиантно поведение бяха обсъдени на конференция „Да превърнем трудностите във възможности".

На форума бе представен новият Център за тренинги, изследвания, анализи, консултации и образование TRACE, в който ще се обучават и консултират професионалисти от системата за работа с деца и семейства в риск. Центърът е създаден от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца „ФИЦЕ България", чийто проект „TRACE - нов поглед към промяната в социалната система" е финансиран с помощта на програма МАТРА на Министерство на външните работи на Нидерландия.

В момента в страната има пет социално-педагогически интерната и четири възпитателни училища-интернати, в които живеят и се обучават 450 деца. "Когато децата напуснат интерната, те не знаят къде да отидат, те няма къде да отидат и не са подготвени за това, което ги очаква в обществото", заяви Ломева и добави, че просветното министерство в партньорство с други държавни институции и неправителствени организации е предприело сериозни стъпки, за да разработи модел за работа с децата от специализираните институции.

Според нея целта е от следващата учебна година да се работи по нов модел с децата с девиантно поведение.