Накратко за ПП Врачански Балкан
Накратко за ПП Врачански Балкан / netinfo

Автор: Мария Лазарова, блогър в Log.bg

Природен парк "Врачански Балкан" е втори по големина в родината ни и тъй като част от него пряко касае живота в Искърското дефиле, прецених за подходящо с няколко думи да представя основното за него на интересуващите се.

Природен парк “Врачански Балкан” обхваща по-голямата част от Врачанска планина и масива на Лакатнишките скали.

Обявен е през 1989 г. като Народен парк, преобразуван в Природен парк през 2003 г. с цел съхранение на уникалната природна среда - обширни скални комплекси и голямо разнообразие от растителни и животински видове.

Паркът има високо природозащитно значение в национален, а от март 1997 г. - защитен обект и с международно значение.

Врачанската планина заема междинно място между Предбалкана и Главната Старопланинска верига и се издига южно от град Враца и Врачанското поле, с величествени скални склонове. На юг за граница служи дълбоко врязаният пролом на река Искър. Не може да не ви омагьосат гледките към Балкана, движейки се по железницата, построена през 1897 г. Тя лъкатуши из Искърския пролом, провира се под планината в поредица от тунели и току представя пред смаяните погледи нови и нови феноменални гледки - Джуглата, Лакатнишките скали, Ритлите...

За западна граница е приета Дружевската седловина. Планината има направление северозапад – югоизток. Дълга е около 30 км и широка 10-15 км. Извиращите от планината реки Лева, Черна и Златица разчленяват планината на три дяла – Беглички (Югозападен), Стрешерски (Северозападен) и Базовски (Източен). Най-обширен е Бегличкият дял с най-висок връх – Бегличка могила (1481.7 м.н.в.).

Повърхностните карстови форми като въртопи, обрасли в периферията си с огромни букови гори, заемат обширни площи. В границите на Природен парк “Врачански Балкан” се намират едни от най-интересните пещери и пропасти - над 500. Пещерите са едни от природните чудеса на света, а уникалната им подземна красота е сътворявана в продължение на милиони години. Една от най-красивите в България – пещерата Леденика се намира на 16 км западно от град Враца.

Интерес представляват и Темната дупка, Змейова дупка, Хайдушка пропаст, Гардюва дупка, Калната пропаст, Невестина пропаст и Соколова дупка

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Благоприятните географски и климатични условия на Врачанската планина и околните долини и котловини привлекли хората да се заселят тук още от най-дълбока древност. На територията на Природен парк “Врачански Балкан” са останали много паметници на културата, факти от живота на местните. Обектите са най-разнообразни - исторически, архитектурни, археологически, художествени.

ПП "Врачански Балкан" завладява с феноменални скали и пещери, сменящи се пейзажи - от стръмни и непристъпни скални венци, до заравнени и обширни поляни и ливади, приказни букови гори и невероятни близки и далечни панорами.

Тук се е създала и пишела историята на българския алпинизъм и пещернячество, а развитата организирана туристическа дейност има над стогодишна история.