/ iStock/Getty Images
Златният век на България слага началото на общославянската литература и култура
Най-старата книга на кирилица се пази в библиотеката на Ватикана
101635
Най-старата книга на кирилица се пази в библиотеката на Ватикана
  • Най-старата книга на кирилица се пази в библиотеката на Ватикана
Кирилицата да се нарича българска азбука не само у нас, но и на международно ниво, предлага доц. Трендафил Кръстанов. Аргументите му за това са, че най-старата книга и надписи на кирилица са на старобългарски. Според него, наше задължение е да напомним на света, че Златният век на България слага началото на общославянската литература и култура.
 
Доц. Трендафил Кръстанов открива в библиотеката на Ватикана най-старата книга на кирилица - Ватиканското евангелие от началото на 10 в. Оригиналният ръкопис в него на старобългарски бил заличен и отгоре е написан същият текст, но на гръцки.
 
Глаголицата е мислена като свещено писмо

"В продължение на 12 години аз идентифицирах 186 страници старобългарски текст и доказах, че това е препис на старобългарски език на първия превод, направен от Константин Философ преди Моравската мисия", заяви доц. Кръстанов.  
 
Освен този църковен ръкопис са открити и оригинални светски надписи на старобългарски от 10 и 11 в., казва още той. "Тези факти ми дават основание да предложа, още преди 15 години, българската азбука кирилица да бъде наричана не само у нас, но и по света българска азбука. Защото на кирилица си служат и руснаци, но техните надписи са след 150 години. В това време е преминал българския златен век", обясни доц. Кръстанов.
 
Преди откриването на Ватиканското евангелие за най-стар ръкопис на кирилица се считало Остромировото евангелие от Новгород, но по думите на доц. Кръстанов, то е препис от български ръкопис и е създадено 150 години по-късно.