/ / iStock/Getty Images
Защо в исляма, като награда след смъртта, в рая всеки го очакват 72 девственици? Защо точно 72 и какво се случва с праведните жени в исляма? И за тях или има 72 двама девственика?

Първо е необходимо да направим едно уточнение. Ето текста от самия Коран. Преводът е на българското му издание, за да знаем какво точно казва свещената книга, а не как някой я чете погрешно.

Какво става с душата и с тялото на човека след смъртта? Вижте какви са отговорите на петте големи религии

В Сура 56 Събитието се казва: "И ще имат хубавици с големи очи, подобни на скрити бисери, въздаяние за делата им. Сътворихме ги Ние с прекрасно сътворяване и отредихме да са девици любещи, връстнички".

В Сура 78-ма се казва: "За богобоязливите има сполука, градини и лозя, и с напъпили гърди девствени връстнички, и пълни стакани, и планините за използване от вас и вашият добитък".

грозде
Thinkstock/Getty Images

Спираме до тук. Да чухте някъде конкретна бройка 72? Не, има само пасаж, в който се говори за девствени връстнички. В единият случай с напъпили гърди, а в другия с големи очи, подобни на скрити бисери. Тези красавици, забележете, са поставени между градините и лозята и пълните стакани.

Как се е появила точната бройка 72? Ами от тълкувателите на Корана, разбира се. Като всяка свещена книга текстът уж трябва да е напълно ясен, но се намират достатъчно хора, които да ви го доизяснят.

Какво се случва с душата след смъртта?

Както в християнския свят, така и в ислямския е пълно с такива тълкуватели, които трябва да разтълкуват на вярващите, за какви точно девствени връстнички става дума и колко са? Започва се едно страховито описание, което достига до чудовищни размери.

Арабската дума, използвана за описанието на девствениците, е хури. До ден днешен това е думата за красива, чиста жена. Но тук отваряме една гигантска скоба.

Как мюсюлманите разбират, че карикатурите са на пророка Мохамед?

Арабският език става писмен едва 150 години след Мохамед. Първите писмени корани са били на арамейски. После книгата е била унищожена от третия халиф и през устната традиция е обновена и преведена на арабски доста по-късно. Ето как някои думи са се загубили в превода. Точно както е и с Библията.

Една от тези думи е хури. Днес доста арабисти смятат, че в арамейската традиция хури всъщност е бяло грозде.

грозде
Thinkstock/Getty Images

Стафидите от това бяло грозде са смятани за огромен деликатес. Ето как раят в Корана е градина, подобно на тази в юдейската и християнската традиция. Плодове, вода, грозде, никакви девственици. Напъпили гърди всъщност е грешен превод на сочни зърна, а прозрачните очи, за които се говори, е отново характеристика на гроздовия плод. Което обяснява, защо в някои от описанията хури са представени като прозрачни.

Ето как Коранът, в самата си основа, не говори за никакви 72 красавици, които да предложи на верните за забавление посмъртни, а говори за грозде, подредено точно до останалите плодове. Което е еднакво примамливо и за жени, и за мъже. И решава проблема с това, какво точно ще правят верните мюсюлмани със 72 девственици с напъпили гърди.

Да, Коранът не е мистична книга, тя говори за физически наслади, но доста по-скромни, отколкото си представят всички. И макар яденето на сладко бяло грозде да носи известна наслада, тя не е точно сексуална. Такива работи със 72-те девственици от Корана.