България още се бори трудно с корупцията и организираната престъпност
България още се бори трудно с корупцията и организираната престъпност / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Властите в България като цяло зачитат свободите на събиране и сдружаване, посочва неправителствената организация Фрийдъм Хаус в раздела за България на доклада „Свободата в света - 2013”.

Работниците имат право да членуват в профсъюзи, но държавните служители не могат да стачкуват, а работодатели от частния сектор често подлагат на дискриминация профсъюзни членове. Гей-прайд парадът в София премина спокойно през юни 2012 г. въпреки че бе заклеймен от православната църква.

Съдебната система на България бе подобрена с реформите, свързани с присъединяването към ЕС, но докладът на Европейската комисия от 2012 г. установи, че институционните и законовите подобрения не са довели до практически напредък в нейната ефикасност и прозрачност, отбелязва Фрийдъм Хаус.

Организираната престъпност продължава да е сериозен проблем. Голям брой предполагаеми поръчкови убийства през последното десетилетие остават неразкрити, а през 2012 г. бяха извършени нови убийства, свързани с организираната престъпност. Арестувани бяха фигури от престъпния свят, но има незначителен брой присъди по важни дела. През 2012 г. прокуратурата не се зае да разследва доказателства за минали връзки на тогавашния премиер Бойко Борисов с организираната престъпност.

Сериозен проблем е корупцията. Сенчестата икономика има дял от около една трета от брутния вътрешен продукт. България е на 75-о място в класацията за 2012 г. на Трансперънси Интернешънъл за възприятие на корупцията.

Българските медии станаха по-уязвими на политически и икономически натиск, някои чужди медии се оттеглиха от пазара, а медийната собственост стана по-концентрирана. Държавните медии като цяло отразяват балансирано събитията, но неефикасното законодателство ги излага на политическо влияние. Хора, изповядващи малцинствени религии, съобщиха за случаи на тормоз и дискриминация въпреки че конституцията гарантира свобода на вероизповеданието, посочва Фрийдъм Хаус.

Етнически малцинства, конкретно ромите, продължават да са подложени на дискриминация в заетостта, здравеопазването, образованието и жилищното настаняване, отбелязва Фрийдъм Хаус в доклада.

Жените са слабо представени в политическия живот.

Други проблеми са домашното насилие и трафикът на хора, добавя неправителствената организация. (БТА)