Избори по време на пандемия 
Избори по време на пандемия  / iStock/Getty Images
Ще се следи за спазването на всички наложени противоепидемични мерки
Изборният процес в посолството ни в Япония ще протече при спазване на всички противоепидемиологични мерки, съобщават от външното ни министерство.

Посолството на България в Токио обръща внимание, че по време на вота за избор на народни представители на 4 април, ще бъдат съблюдавани действащите в Япония мерки за ограничаване на разпространението на пандемията на коронавирус.

Те включват осигуряване на необходимото отстояние между участниците в изборния процес, недопускане на струпване на много хора на едно място, носене на предпазни маски и регулярна дезинфекция на ръцете. Сънародниците ни в Япония задължително трябва да носят лични предпазни средства (маски за лице) по време на престоя в избирателната секция, както и да дезинфекцират ръцете си при влизане и да спазват необходимата дистанция.

От страна на посолството ще бъдат предприети действия за спазване на наложените мерки, като регулярно ще бъдат проветрявани помещенията, които ще бъдат използвани в изборния ден, ще бъдат дезинфекцирани повърхностите в изборните помещения, ще бъде осигурен дезинфектант за ръце за посетителите. Ще се следи за първоначална дезинфекция на ръцете при влизане в посолството, както и за носенето на маски и за избягване струпването на хора.

В Япония българските граждани могат да гласуват в една избирателна секция, разположена в посолството ни в Токио на адрес 5-36-3, Йойоги, Шибуя-ку, Токио, 151-0053. Към момента в страната не се прилагат ограничителни мерки, които биха могли да възпрепятстват българските граждани от придвижване до посолството и упражняване правото им на глас в изборния ден на 4 април 2021 г.