ВАС отхвърли жалбата на Алекс Алексиев срещу решение на ЦИК
ВАС отхвърли жалбата на Алекс Алексиев срещу решение на ЦИК / снимка: БГНЕС

Върховният административен съд отхвърли жалбата на Александър (Алекс) Алексиев срещу решението на ЦИК, с което комисията обяви за недействително собственото си решение за регистрацията му като кандидат за евродепутат, съобщи "Правен свят". Според комисията Алексиев не отговаря на изискването да е живял последните 6 месеца в България или в друга европейска страна.

Съдът приема, че макар според Изборния кодекс само в два случая ЦИК може да се отклонява от общото правило, според което тя не може сама да обявява решенията си за недействителни, в конкретния случай следва да се приложи аналогия на закона. Аналогията е възможна поради сходността на случаите и поради съответствие с целта на закона. По силата на тази аналогия, ЦИК може и в непредвиден от Изборния кодекс случай сама да обяви решението си за недействително. Което ЦИК правилно е направила в случая с регистрацията на Алекс Алексиев.

Съдът не приема, че има нарушение на Директивата, регулираща материята за изборите за членове на Европейския парламент. Тя допуска националното законодателство да предвиди ограничение на пасивното избирателно право, свързано с "пребиваването" на съответния гражданин на територията на ЕС. Същевременно обаче Изборният кодекс въвежда друг критерий, според който изискването кандидатът да е живял "най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава членка на Европейския съюз", означава той да е бил "адресно регистриран" - по постоянен и настоящ адрес, на територията на България или в друга държава - членка на ЕС. Алексиев има постоянен адрес в България, но според ГРАО неговият настоящ адрес е в САЩ.