/ БГНЕС
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е внесла в срок дължимата държавна такса за касационно обжалване по решение на Административен съд София – град (АССГ), което засяга наетите от „Евролаб 2011“ ЕООД помещения на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Върховния административен съд (ВАС), който е трябвало да гледа жалбата на агенцията.

Делото пред първоинстанционния съд – АССГ, е образувано по жалба на „Евролаб 2011“ против четири точки от заповед на изпълнителния директор на БАБХ, с които се оттегля като нищожна заповед от 31 декември 2021 г. на директора на агенцията и се прекратява сключеният въз основа на тази заповед договор за наем с фирмата.

„Като е наредил превод следобед на последния ден и е ползвал система за банково разплащане, която да позволява нареденият превод да бъде внесен на следващия ден, частният жалбоподател (БАБХ) сам се е поставил в ситуация, в която дължимата сума да е внесена от банката на следващия ден“, се казва в определението на ВАС.

Поради това се приема, че жалбата на БАБХ не може да се разгледа и решението на АССГ по делото е правилно, като следва да бъде оставено в сила. Според него точки ІІ, ІІІ, ІV и VІ от заповед № РД 11-1477 от 01.07.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ са нищожни, а агенцията трябва да заплати на „Евролаб 2011“ ЕООД сумата в размер на 1250 лева разноски по делото.

Гечев: Докато аз съм министър, няма как сегашният режим на границата да се промени

Причината за връщането на жалбата е, че не е изпълнено указанието на съда да бъде внасена в срок държавната такса от 70 лв, съобщават от Антикорупционния фонд.
 
Плащането на таксата е извършено на следващия ден след изтичане на срока, твърдят от АКФ.
 
От АКФ изразяваме сериозни съмнения, че забавянето на изпълнение на съдебно разпореждане, в което е изрично посочено, че неизпълнението му води до прекратяване на делото, се дължи на небрежност.
 
По-скоро става въпрос за умишлени действия в ущърб на обществения интерес. 

От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) изпратиха своя позиция по казуса. От там обясинха, че БАБХ ще се съобрази с определението на Върховния административен съд.

Определението на съда не променя създадената организация на ГКПП "Капитан Андреево".

БАБХ продължава да извършва всички дейности, част от официалния контрол - товаро-разтоварване, фитосанитарен и ветеринарен контрол, анализ на пробите, взети по официален контрол.

Съобразявайки се с определението на съда БАБХ, ще предприеме последващи законови действия в защита на държавния интерес при вноса на храни през граничния пункт.
Константин Костов/ БТА/АКФ