/ АПИ
Прогнозната стойност на поръчката е почти милиард лева

Заради съмнения за нередности и картел, Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) започва проверка на обществената поръчка за строителството на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040.

Избраха строителите на първата част от АМ „Русе - Велико Търново“

Процедурата за възлагане на поръчката е обявена на 03.12.2020 г. по две обособени позиции: № 1: Участък Русе – Бяла и № 2: Обход на гр. Бяла. Прогнозната стойност на поръчката е общо 982 740 000 лв. - 536 391 000 лв по първата позиция и 446 349 000 лв. по втората. Критериите за възлагане са цена – с тежест 50 % и техническа оценка – 50 %, а финансирането е по ОП „Транспортна свързаност“ 2021—2027.

Миналият януари са подадени четири оферти за позиция 1 и пет оферти за позиция 2. На 12.02.2021 г. всички участници са допуснати до техническа оценка. Тя обаче се извършва едва на 25.05.2022 г., като комисията отстранява по 1 участник от всяка обособена позиция. Поради изтичане на срока на валидност на офертите участниците са поканени да ги удължат, като единият от участниците не подновява офертата си по Обособена позиция 2. Така за всяка обособена позиция са допуснати едни и същи трима участници.

Двама от тях (ДЗЗД „ХЕМУС-16320“ и „ХВП – ЯБЛАНИЦА“ ДЗЗД) са свързани лица, тъй като в тях участват свързани дружества - „Пътстройинженеринг – Т“ АД, „Хидрострой“ АД и „ВДХ“ АД, съобщават от Министерството на финансите. Свързаността между тези дружества произтича от обстоятелството, че мажоритарните им собственици и членове на управителните им органи - Григор Иванов и Велико Желев участват съвместно в управлението на трето дружество - „Пътни строежи Велико Търново“ АД. На основание чл. 107, т. 4 от ЗОП тези участници (ДЗЗД „ХЕМУС-16320“ „ХВП – ЯБЛАНИЦА“ ДЗЗД) е следвало да бъдат отстранени, но това не е направено.

На 26.05.2022 г. комисията отваря ценовите предложения и класира на първо място по Обособена позиция 1 ДЗЗД „ХЕМУС-16320“ с цена от 876 525 100,64 лв. (над 300 млн. над прогнозната стойност). За Обособена позиция 2 на първо място е класирана ДЗЗД „АМ РУСЕ ТЪРНОВО“ с цена от 660 425 563,84 лв. (над 190 млн. над прогнозната стойност).

Изграждат магистрала Русе - Велико Търново за 5 години

Преди дни председателят на управителния съвет на АПИ Тодор Василев приема решение за избор на изпълнители според класирането на комисията. Позиция едно печели ДЗЗД „ХЕМУС-16320“ с цена от 876 525 100,64 лв. (над 300 млн. над прогнозната стойност). За втората позиция за изпълнител е определен ДЗЗД „АМ РУСЕ ТЪРНОВО“ с цена от 660 425 563,84 лв. (над 190 млн. над прогнозната стойност). Така общата цена за изпълнение на поръчката е повече от 1,539 млрд. лв., което е повече от 556 млн. лв. над прогнозната стойност.

АДФИ следва да провери защо до крайното класиране са допуснати две икономически групи, като всяка печели по една обособена позиция, защо цените на които се възлагат поръчките надвишават с 40 до 55 % прогнозния бюджет и има ли тръжна манипулация и разпределяне на поръчките по обособени позиции и ощетяване на бюджета на Европейския съюз.

За потенциалните нарушения и за наличие на картел ще бъдат сезирани ОЛА и Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия.

МФ