/ РИОСВ-Пловдив
Община Садово трябва в седемдневен срок да установи каква е собствеността на терена, върху който вчера бяха открити десетки изхвърлени чували с отпадъци и да почисти замърсения район в коритото на река Чая. Това определиха от РИОСВ-Пловдив. Днес експерти от екоинспекцията отново ще посетят мястото в опит да се свържат със собственика на фирмата, разположена наблизо, която има разрешително за добив и преработка на инертни материали.

На този етап не може да се каже със сигурност дали тоновете боклук, изхвърлен върху дигата на реката, е пристигнал от Испания.

"Трябва да обобщим, че Криминалните деяния със замърсяване за съжаление са сравнително широко разпространени единствено собственика на имота отговаря за това, а трябва да започне да отговаря и извършителя, причинителя", сподели доц. Стефан Шилев - директор на РИОСВ Пловдив.

От община Садово отказват да почистят отпадъка в река Чая, каквито са предписанията на екоинспекторите.

"Боклукът е в голям обем, изхождайки от това че боклукът е в Натура 2000, трябва да бъде извозен, а не предепониран и запръстен това означава за нас много голям разход", каза
Димитър Здравков - кмет на община Садово.

За сега опитът ни да се свържем със собственика на фирмата, добиваща инертни материали, Александър Крайнянов остават без резултат. Разговаряхме с негов служител, който уточни, че съдействат на институциите.

Вчера при проверката си експертите от РИОСВ Пловдив са открили още големи количества боклук в съседен имот на територията на община Родопи, отново собственост на Александър Крайнянов. Направени са предписания за почистването им.
БНТ