/ ThinkStock/Getty Images
При съвместна поредица от проверки на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Икономическа полиция и Национална агенция по приходите (НАП) бяха открити и запечатани складове на фирма, извършвала нелегален внос и търговия с ветеринарномедицински продукти (ВМП). Фирмата разполагала със законни и с незаконни складове в различни области в страната – София, Добрич, Плевен, Разград, Стара Загора.

След получен сигнал, бяха сформирани екипи от служители от Централно управление на БАБХ, от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), съвместно с НАП и Икономическа полиция, които при проверки в различните складове на фирмата установяват липсваща и непълна документация по отношение на получени, продадени и налични продукти. Открити са също неправилно съхранявани ВМП.

В животновъден обект в с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен са открити фактури, издадени от въпросната фирма, в които не е посочено името на ВМП, съгласно лиценза за употреба на продукта. Установено е наличие на празни опаковки от ВМП, чиито данни върху опаковката и листовките не са в съответствие с Наредба за изискванията към опаковките и листовките на ВМП и с лицензите им за употреба, а партидните номера не съответстват със законно внесените партиди.

В нерегистриран склад на фирмата в гр. Добрич са открити ветеринарномедицински продукти с изтекъл срок на годност. Не са представени документи за произход и не е ясна собствеността на помещението, в което се съхраняват. От там са иззети 14 компютърни конфигурации и сървър, а при последваща проверка – и от склад в Стара Загора.

След поредицата констатирани нарушения – разкрит нелегален склад за лекарства и фуражни добавки с изтекъл срок на годност, нелегално внесени ветеринарномедицински продукти с етикети от Румъния и Гърция, проверките продължават във ферми и аптеки в цялата страна, в които са били продавани съответните нелегално внесени ВМП.