/ iStock
Министерството на финансите емитира нов държавен дълг под формата на ценни книжа за половин милиард лева, съобщиха от ведомството. Това се случва седмица след емитирането на други 500 млн. лева.

Наскоро при приемането на Бюджет 2022 бе решено, че максималният размер на държавния дълг не може да надхвърля 35,5 млрд. лева.

Министерството на финансите емитира нов държавен дълг за половин милиард лева

На 21 март 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24.05.2029 година. На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 1,33 %, посочват още от министерството.

Общият размер на подадените поръчки достигна 599,1 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,20. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 114 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 84,1 %, следвани от застрахователните дружества – 8,4 %, пенсионни фондове с 3,8 %, гаранционни фондове – 1,4 %, инвестиционни посредници 0,3% и други инвеститори – 2,0 %.

Кабинетът одобри нов дълг от над 7 млрд. лева, ще финансира и стари дефицити

В началото на февруари премиерът Кирил Петков обяви, че правителството е одобрило стратегия за управление на държавния дълг за периода 2022 - 2024 г. За 2022 г. беше одобрен нов дълг от 7,293 млрд. лв. "3 млрд. лв. от тези 7 млрд. лв. реално са стар дълг, който изтича", поясни тогава премиерът.
МФ