/ iStock
Министерството на финансите емитира нов държавен дълг под формата на ценни книжа за половин милиард лева. Наскоро при приемането на Бюджет 2022 бе решено, че максималният размер на държавния дълг не може да надхвърля 35,5 млрд. лева.

Кабинетът одобри нов дълг от над 7 млрд. лева, ще финансира и стари дефицити

На 14 март 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.05.2025 година, се казва в съобщението на МФ.

На проведения аукцион са били пласирани успешно държавни ценни книжа за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,55 %.

В началото на февруари премиерът Кирил Петков обяви, че правителството е одобрило стратегия за управление на държавния дълг за периода 2022 - 2024 г. За 2022 г. беше одобрен нов дълг от 7,293 млрд. лв. "3 млрд. лв. от тези 7 млрд. лв. реално са стар дълг, който изтича", поясни тогава премиерът.

Общият размер на подадените поръчки достигна 964,7 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,93. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 81 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 63,4 %, следвани от пенсионни фондове с 20,2 %, застрахователните дружества – 6,4 %, гаранционни фондове – 5,0 %, и други инвеститори – 5,0 %.

Финансовото министерство: През декември не се очаква поемане на нов държавен дълг

Очаква се с част от новия дълг да се рефинансират старите задължения на държавата. Другата част от парите ще се използват за инвестиции.