/ БГНЕС
ВСС публикува предложението, с което Иван Гешев бе номиниран за кандидат за главен прокурор, съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Предложението от членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с което Иван Гешев, заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура, бе предложен за кандидат за главен прокурор на Република България, в процедурата за избор, обявена с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/15.07.2019 г., т. 1 e публикувано на интернет сайта на ВСС в раздел „Процедура за избор на главен прокурор“.

Иван Гешев е първото предложение за нов главен прокурор

В съответствие с раздел I, чл. 5 от Правилата за избор на председател на Върховния Касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор предложенията за кандидатури, ведно с придружаващите ги документи се публикуват до три работни дни от постъпването им.

Предложението от Прокурорската колегия е придружено с подробни писмени мотиви, кадрова справка по образец и съгласие от кандидата. В мотивите на предложението членовете на Прокурорската колегия заявяват, че отношенията им с прокурор Иван Гешев са професионални и нямат други връзки и интереси, свързани с издигане на неговата кандидатура.