Висшият съдебен съвет (ВСС) изрази резерви по някои от предложените промени в Конституцията. На извънредно заседание на кадровия орган присъства и министърът на правосъдието Атанас Славов.

Според представляващият кадровия орган Боян Магдалинчев предложенията няма как да бъдат гласувани от обикновено Народно събрание. Има и някои дискриминационни разпоредби. Те са свързани със забраната за избор по отношение на членове на ВСС. Освен това текстовете, свързани с намаляване на мандати, отново няма как да бъдат гласувани от обикновено Народно събрание, посочи Магдалинчев.

Според него мотивите към предложените промени в някои части не са достатъчно пунктуални. 

Членът на ВСС Цветинка Пашкунова посочи, че общото становище изразява несъгласие с предложението за съкращаване на правомощията на главния прокурор. Надзорът, законността и методическото ръководство са необходими правомощия на главния прокурор, каза Пашкунова. Тя посочи, че ВСС е против промяната, според която прокуратурата ще участва в граждански дела, само ако става дума за деца или лица, които се нуждаят от закрила.

Кадровият орган е против разделянето на ВСС на два съвета. Липсват мотиви, които да водят до това решение. Става дума за бланкетно отразена цел. Тя е труднопостижима чрез формално разделяне, посочи Пашкунова. Според нея редуцирането на броя на прокурорите ще блокира работата на прокурорската колегия, защото те реално ще са трима, в т.ч. с главния прокурор. 

По думите ѝ няма как обикновено Народно събрание да прави тези промени. Същото се касае и за по-късите мандати на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, добави тя. 

Атанаска Дишева заяви на свой ред, че е съгласна с някои неща, казани от Пашкунова, и посочи, че става дума за правомощията на главния прокурор. Тя подкрепя разделянето на ВСС.

Дебатът продължава. 
Димитър Абрашев/БТА