/ БТА
Тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожна Инструкцията за провеждане на предварителни проверки от прокуратурата. Тя е издадена от главния прокурор и министъра на вътрешните работи на 16 март 2011 г.

Инструкцията има за предмет дейността и действията на прокурора при предварителни проверки, преди образуване на досъдебно производство, контрола и предприеманите дисциплинарни и организационни мерки във връзка с тези действия.

Върховните магистрати приемат, че инструкцията представлява нормативен акт и поради това трябва задължително да бъде обнародвана в Държавен вестник. Неспазването на това изискване означава, че този порок се отразява пряко на валидността на акта. Така той не става част от действащото право и не влиза в сила. Съответно е нищожен и не произвежда правни последици.