/ Георги Димитров
Успешно приключи процесът по доверено изграждане на изходния код, който ще бъде инсталиран на машините за гласуване за вота на 2 април, съобщиха от пресцентъра на Министерството на електронното управление (МЕУ). Довереното изграждане се извърши от експерти на Централната избирателна комисия (ЦИК) и на изпълнителя на обществената поръчка – „Сиела Норма“ АД.

На процеса присъстваха представители на ЦИК и политическите партии, регистрирани в регистъра на избирателната комисия по смисъла Изборния кодекс. 

За да се гарантира сигурността на софтуера на всяка машина, той се заключва с ключове, които се съхраняват в ЦИК, като отключването му е единствено възможно със същите ключове, уточняват от министерството. 

След серия от процеси, успешно беше генериран и хеш кодът за машините, който следва да бъде идентичен за всички устройства за гласуване. След упражняване на вота, хеш кодът се изписва и върху отпечатана електронна бюлетина на гласоподавателя, като задължително той трябва да съвпада с кода, обявен от ЦИК и МЕУ. Именно това гарантира, че софтуерът на машината е идентичен с този, който е удостоверен от Министерството на електронното управление. За избирателя това означава, че може да провери дали машината, на която гласува, е с правилния софтуер или не, като сравни генерирания днес хеш код с този, издаван от машината, на която гласува в изборния ден. Тази мярка е насочена към повишаване доверието в средствата за машинно гласуване. 

В понеделник – 27 март 2023 г., от 10:00 часа, в защитена среда, Министерство на електронното управление ще предостави достъп до изходния код на машините. Достъп до него ще имат  представителите на регистрираните за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. партии и коалиции, по смисъла на Изборния кодекс.

През изминалата седмица в Министерството на електронното управление (МЕУ) бяха изтеглени шест машини за гласуване от общо 12 707, които да преминат през процес на удостоверяване и тестване. Те се тестват за съответствието на техническите устройства за машинно гласуване с хардуерната част и хартията, която ще се използва за отпечатване на бюлетината от машинно гласуване, дали отговарят на функционалните изисквания, поставени в техническата спецификация на ЦИК и в Изборния кодекс, както и за сигурността на информацията в машините за гласуване.
Иван Лазаров/БТА