/ iStock/Getty Images

Изпълнението на инициативата на ЕК - Европейската гаранция за детето за намаляване на детската бедност и социално изключване на европейско ниво ще бъдат сред основните направления в партньорството между България и УНИЦЕФ. За това се договориха министър Георги Гьоков и представителят на Детския фонд на ООН за страната ни Кристина де Бройн.

Почина 6-годишното дете, пребито с метална тръба от дядо си

Над 140 млн. евро ще бъдат инвестирани през Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“ към мерки в тази посока през следващите 7 години“, каза заместник-министър Иван Кръстев, който също участва в срещата. „В проекта на държавния бюджет за 2022 г. се предвижда близо 25% ръст на социалните разходи. Подобно ще е увеличението на размера на помощите за деца и на семействата, които ще бъдат подкрепени с тях“, добави той.

Цялостното развитие на политиките за грижа за децата и семейството, повишаването на качеството на грижите за деца в приемни семейства и резидентни социални услуги, мерките за превенция на насилието срещу деца, предотвратяването на отпадането от училище и подобряването на достъпа до здравни грижи също ще бъдат сред приоритетите в новата програма за партньорство между правителството на България и УНИЦЕФ за периода 2023-2027 г.

Кристина де Бройн даде висока оценка на лидерската роля на България при изпълнението на Европейската гаранция за детето и на напредъка на страната ни при подготовката на поднормативната база за прилагане на Закона за социалните услуги. Акцент в разговора бяха и резултатите от реформата на деинституционализацията на грижите за деца.

Мъжът, пребил до смърт дете в Асеновград, ще лежи 15 години в затвора

„Партньорството на УНИЦЕФ и МТСП е пример за дългогодишно, успешно и ефективно сътрудничество при изпълнение на политиките за подкрепа на децата и семействата. Гарантирането на най-добрия интерес на детето, повишаване на благосъстоянието на децата и подкрепата на семействата, със специален фокус върху тези в уязвимо положение, са в основата на нашето сътрудничество“, каза министър Георги Гьоков.