/ iStock/Getty Images
През второто тримесечие туристически пътувания са направили 931 700 българи, отчита Националният статистически институт (НСИ).

Преобладаващата част от тях - 93.0 на сто, са пътували само в страната, 6.1 на сто - само в чужбина, а 0.9 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина.

Най-много са пътували хората на възраст 25 - 44 години - 429 100 или 46.1 на сто от всички пътували лица.

През периода като самостоятелни са били регистрирани 1 213 500 или 90.8 на сто от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.8 на сто, а на тези в чужбина - 69.3 на сто.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 40.3 на сто, докато в чужбина са разходите за транспорт - 36.9 на сто. Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 193.52 лв. в страната и 597.17 лв. в чужбина.