Марияна Николова
Марияна Николова / БГНЕС
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе онлайн заседание. Социалните партньори ще разгледат План за действие за изпълнение на Националното тристранно споразумение, съобщиха от правителствената пресслужба.

В дневния ред ще бъде разгледан и Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г., както и Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.