/ netinfo
Правителството прие постановление за създаване на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" към администрацията на Министерския съвет, съобщиха от пресслужба.
 
Агенцията ще разработва, координира и контролира провеждането на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата в България, като се предвижда да поеме част от функциите на различните институции, между които е споделена отговорността за безопасността на движението по пътищата към настоящия момент, уточниха от МС.

Петя Аврамова: През 2019 г. ще се строят нови пътища за близо 1 млрд. лв.
 
Специализираното звено ще събира обективни данни и ще осъществява постоянен мониторинг на постигнатите резултати и ефективността на предприетите мерки. Наред с това ще организира сътрудничеството с висши училища и научни организации за осъществяване на научноизследователска дейност, ще провежда информационни и образователни кампании, както и ще извършва консултации с гражданското общество, бизнеса, академичните и научни среди.

АМ „Тракия” между София и Пловдив е най-натоварената отсечка през 2018 г.
 
Предстои да бъде извършен задълбочен анализ с оглед хоризонталния характер на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата и обществената й значимост преди да се пристъпи към промени в законодателството, се посочва в съобщението.