/ Лалка Димитрова
Административен съд-Бургас ще разгледа внесения от прокуратурата протест, с който се иска да бъде прогласено за нищожно строителното разрешение, даващо право за извършване на строителни дейности на „Алепу вилидж“.

Протест срещу бетона на Алепу на Джулай морнинг (СНИМКИ)

Административен съд-Бургас насрочи заседанието си по внесения от прокуратурата протест срещу разрешението за строеж (издадено на 10 септември 2018 г.), даващо право за извършване на строителни дейности на „Алепу вилидж“. Съдебното заседание е насрочено за 11:00 часа.

Припомняме, че на 5 юни тази година Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) да извърши незабавна проверка за законността на строежа между нос „Свети Тома“ и т.н. „Шофьорски плаж“ и да представи обобщен доклад.

В получения от ДНСК доклад се сочи, че от главния архитект на Община Созопол е издадено разрешение за строеж (РС) на 26 февруари 2018 г. за „укрепване на свлачище“ в м. „Алепу“, землище на гр. Созопол, на името на „Алепу вилидж“.

С нотариално заверена декларация от 28.08.2018 г., възложителят декларирал, че това РС, няма да бъде използвано от възложителя, както и че за укрепване на свлачището в имота ще се използва укрепително съоръжение, което ще е интегрирано в конструкцията на бъдещото застрояване.

По повод заявление от 30 август 2018 г. за съгласуване и одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж и виза от 07.08.2018 г., от „Алепу вилидж“, главният архитект на община Созопол издал ново разрешение за строеж от 10 септември 2018 г. на същото дружество за курортен комплекс „Алепу вилидж“ (етапно строителство) - първи етап - „укрепване на свлачище“ „Алепу вилидж“ и втори етап - „курортен комплекс“ - подземна и надземна част, находящ се в м. „Алепу“, землище на Созопол.

Строежът е определен като строеж първа категория. След съответни административни процедури, Районен съд от 10 септември 2018 г. е влязло в сила на 27 септември 2018 г. По реда на чл. 154 ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) са допуснати изменения на промени в инвестиционния проект, както и допълване на новото строително разрешение.

Аврамова: Ще извършим проверка на строежа на Алепу

В хода на проверката от ДНСК е установено и че на 10 октомври 2018 г. с решение на главния архитект на община Созопол е вписан и нов възложител, който не фигурира като такъв в двете строителни разрешения. В доклада са изложени и други констатации, изясняващи действителното положение по случая.

След анализ на всички получени материали от ВАП, съобразявайки, че разрешението за строеж е индивидуален административен акт, а влязлото в сила РС не подлежи на отмяна съобразно чл. 156 ал. 5 от ЗУТ, се заключава, че всяко следващо такова, засягащо същия поземлен имот и участници, е нищожно.

По тези съображения, в резултат от съвместната работа и след получаване на материали от ВАП, Окръжна прокуратура-Бургас внесе в Административен съд в града протест, който цели да бъде обявено за нищожно разрешението за строеж (издадено на 10 септември 2018 г.) на името на „Алепу вилидж“. Протестът следва да спре и изпълнението на РС. 
БГНЕС