Съдят България в Люксембург заради лошо написани закони?
Съдят България в Люксембург заради лошо написани закони? / netinfo

Очаква се до края на годината в Съда на европейските общности в Люксембург да бъде образувано поне едно дело срещу България и още три догодина. Това прогнозира Ружа Иванова – преподавател в Софийския университет и експерт към Съвета по законодателство в Народното събрание.

Министерският съвет е изготвил списък с български закони, които спешно трябва да бъдат преработени заради несъответствие с правото на Европейския съюз и могат да доведат до дело в Лкюсембург.

Министерският съвет е изготвил и изпратил за съгласуване по институциите всичките български закони, които лошо са преписали европейските правни норми.

По законодателството на Европейския съюз е забранено задължителните директиви и регламенти да се преписват във вид на местни закони, както е правено тук или пък с наши закони да се отлагат задължителни срокове, дадени от Брюксел.

Осемнадесет дела вече са заведени в съда в Люксембург срещу държави членки на Европейския съюз за невъведени директиви на Европейския съюз, нарушения и неизпълнени ангажименти и задължения на държавите.

Юристки прогнозираха на семинара, че заради такива лошо написани български закони вероятно да края на година в съда в Люксембург срещу България ще бъде образувано поне едно дело, а до края на следващата година още три.

Добре е хармонизирано българското дружествено право, коментира Ружа Иванова. Тя коментира, че действително в периода на изпълнение на критериите не са отчетени някои от принципите на европейското право, като възпроизвеждане на регламенти в закони и подзаконови актове, което пречи на принципа на непосредственото прилагане на европейското общностно право.

Едва след 1 януари тази година, когато България вече е член на Европейския съюз, възниква задължението тя да отмени такива закони.

Нотариалното право обаче не се нуждае от съществено хармонизиране, то е на европейско ниво, поясни Иванова.