Своге път мантинела
Своге път мантинела / Институт за пътна безопасност
Заместникът на главния прокурор Десислава Пиронева, прокурори от Върховната административна прокуратура и следователи от Националната следствена служба се срещнаха с представители на МВР, на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) и на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) във връзка с инициатива за подобряване на пътната безопасност, съобщиха от прокуратурата.

Участниците в срещата коментираха, че съгласно своите законови правомощия ще осъществяват обмен на информация с оглед по-добра ефективност на анализи и последващи действия, като целта е ефективно взаимодействие във връзка с ограничаване на пътнотранспортните произшествия в страната.

По време на работната среща бяха обсъдени правата и задълженията на лицата, които стопанисват пътища, контролът за законосъобразност на актовете на органи на местната власт и на реда, основанията и формата за извършване на нормативно установени действия. Обърнато бе внимание на влиянието на пътната инфраструктура и на техническата изправност на моторните превозни средства върху пътнотранспортните произшествия.

Ръководителят на Върховната административна прокуратура предложи прокуратурата да организира и проведе обучения, подходящи за целите на процеса на управление на безопасността за движение по пътищата съобразно правомощия на различните органи.

Председателят на ДАБДП Малина Крумова постави фокус в процеса на разследванията на катастрофи да се изследва влиянието на пътната обстановка на местопроизшествието. 
Срещата приключи с решение за провеждане на обучения за прокурори от страната и представители на органите, взели участие в работното съвещание, в рамките на предстоящите месеци с лектори от ВАП и ДАБДП, както и за планиране на такива с участие на всички тези институции, посветени на проблеми и особености при разследването на катастрофи.