/ БТА
„Вчера в деловодството на Народното събрание е получено писмо от вицепремиера Атанас Пеканов. Ще си позволя да го прочета, за да видите отношението на служебния кабинет, на министрите, на вицепремиера на България към нас, народните представители, към институцията Народно събрание и към българските граждани“.

Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Георги Свиленски от парламентарната група.

Той представи писмото на вицепремиера Пеканов към Председателя на НС, в което се казва следното:

„Уважаеми г-н Желязков, на основания чл.93, ал. 3 и чл.111 от Правилника, поради командировка в чужбина, моля да не бъда включван в дневния ред на НС за изслушване в периода 26-28 април 2023 г,, както и да бъде отложен срокът за писмени отговори на въпроси, зададени на 19 април 2023 г. На същото основание, моля да бъдат отложени и всички други устни и писмени въпроси, които биха възникнали в посочения период“.

„Този човек, повлиян от подкрепата на този, който го е назначил за вицепремиер, който вижда в парламентарния контрол „разпит на министри“, а не изслушване, си позволява да прати това писмо до председателя на Народното събрание“, каза Георги Свиленски.

Социалистът посочи, че чл. 93, ал. 3, на който Пеканов се основава гласи, че министър-председател, зам. министър-председател или министър, може да откаже устен или писмен отговор на въпрос поради болест, командировка извън страната или при неотложни случаи: „Писмен или устен отговор на въпрос, ние искаме изслушване“, уточни Свиленски.

„В случая, уважаеми колеги, имаме отказ от вицепремиера Атанас Пеканов да си изпълнява конституционните задължения под предлог, че е в чужбина. Господин Президент, ако Вие виждате в Правилника и в изслушванията и парламентарния контрол „разпит на министри“, искам да ви уверя, че тук народните представители провеждаме изслушване и защитаваме интересите на българските граждани. Разпит на министри вероятно ще се наложи да се прави след приключване на мандата на служебния кабинет от други институции, но не от Народното събрание. НС не провежда разпит на министри“, заяви народният представител от „БСП за България“.