/ БГНЕС
От ГЕРБ ще внесат проект на нова Конституция и ще предложат свикването на Велико Народно събрание. Това обяви в обръщение премиерът Бойко Борисов.

Ето какво следва оттук нататък и каква е процедурата по Конституция за свикването на Велико Народно събрание.

Първо Народното събрание трябва да вземе решение да се произведат избори за Велико Народно събрание с мнозинство две трети от общия брой на народните представители. След това президентът насрочва избори за Велико Народно събрание в тримесечен срок от решението на парламента.

С провеждането на избори за Велико Народно събрание пълномощията на Народното събрание се прекратяват.

Великото народно събрание се състои от 400 народни представители. То приема решения по внесените проекти с мнозинство две трети от всички народни представители на три гласувания в различни дни.

Великото Народно събрание решава само тези въпроси от Конституцията, за които е избрано. 

Правомощията му се прекратяват, след като то се произнесе окончателно по въпросите, за които е избрано. В този случай президентът насрочва избори по реда, определен със закон.

В неотложни случаи Великото Народно събрание изпълнява функциите и на Народно събрание.

Актовете на Великото Народно събрание се подписват и обнародват от неговия председател в седемдневен срок от приемането им.