Служебният министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов заяви на брифинг, че българските затворници, чрез лавките, са снабдени с най-качественото българско кафе, чиято цена от 8 лв. е стигнала до 30 лв. за килограм. Снабдени са били също така с олекотени завивки, които изглеждат два пъти по-скъпи и дезинфекционни материали на спиртна основа, което е забранено за внасяне в затворите.

Стоилов потвърди за освобождаването от длъжност на директора на Агенцията по вписванията Габриела Козарева. Мястото й заема Даниела Митева.

Стоилов уточни, че досегашният директор на Агенцията е освободен по негово предложение, а новото предложение е съгласувано с министър-председателя Стефан Янев.

Сменят директора на Агенцията по вписванията

Причината за промяната са установени недостатъци и нарушения при одит и проверка от Инспектората към министъра на правосъдието.

"В Агенцията по вписванията, Инспектората към министъра на правосъдието и одита, установиха нарушения, като нарастване на броя на необработените годишни финансови отчети като от началото на 2017 г. те са били около 350 000, а към момента достигат почти 1 млн. Европейската комисия е запознала процедура за нарушение за неизпълнение за свързването на Търговския регистър към информационната система на бизнес регистрите, което е трябвало да стане точно преди 4 години, както и въвеждането на софтуер с отворен код, за да е общодостъпна тази система", обясни Стоилов.

В сферата на българското гражданство Стоилов посочи, че се правят опити да се ускори процесът на изхода и на входа на системата.

„От момента на издаване на указа до издаване на документа минават 8-9 месеца. Това не само твърде много затруднява хората, но е и условие за създаване на лоши практики с участие на хора извън Агенцията и служителите й. С промяна на вътрешните правила и ангажиране на повече служители, този процес е значително ускорен. Надяваме се срокът да бъде сведен до месец. Подобен проблем има и при подаването на документите. Тъй като това става по електронен път, вече са запълнени сроковете за година напред”, добави министърът.

Правосъдното министерство е установило неиздаване на около 10 нормативни акта - главно наредби, по някои от тях е започнала работа. Извършва се и проверка на големите обществени прочъки, като по тях все още няма резултати, като засягат главно затворите и са с участие на Държавната финансова инспекция.

Извършвани са нецелесъобразни разходи, например одитът установява, че през миналата година Агенцията по вписванията сключва договор с „Информационно обслужване”, то определя цените и е изпълнител на договора, стойността е 1 млн. лева без ДДС. При положение, че за подобна дейност, в МП има изградена система за видеонаблюдение на три сгради на стойност от 100 000 лева без ДДС. Разликата е 10 пъти, подчерта Стоилов.

Друг случай, свързан с упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за преустройство и ремонт на архивно помещение. За него са поискани 43 000 лв.

„В заключение мога да кажа, че решаваме реалните проблеми чрез подобряване на организацията, повишаване на взискателността и темпото на работа. Стремим се да действаме от основата към върха”, заключи министърът.Във връзка с Агенцията по вписванията зам.-министър Иван Демерджиев съобщи, че там има незапълнени 35 длъжности, при положение че се налага често полагане на извънреден труд. Част от длъжностите са ръководни, сред които зам.-директор и главен секретар. Като имало случаи, при които на ръководни позиции са били назначавани служители, които нямат необходимата квалификация, какъвто е случаят с позицията на главен секретар, уточни Демерджиев.

Той каза още, че в Агенцията няма служител, който да отговаря за мрежовата и информационна сигурност. За нея са се грижили двама служители на "Информационно обслужване" АД, което обаче е нарушение на нормативната уредба. Те са взимали по 5000 лв. за труда си, освен заплатата им в дружеството, и са имали неограничен достъп до регистрите, без той да се контролира.

Демерджиев съобщи още, че досегашният директор на агенцията Козарева се е самоопределила за ръководител по два проекта по програма "Добро управление", като контрол по тях трябвало да указва подчиненият й главен секретар на Агенцията. По думите на зам.-министъра действията на Козарева нарушават нормативните изисквания и пораждат конфликт на интереси.

От своя страна зам.-министърът на правосъдието в служебното правителство Мария Павлова коментира възложените проверки на обществените поръчки, за които са поискали съдействие от АДФИ.

"Касае се за 5 обществени поръчки, по една от които АДФИ са се самосезирали, а по останалите ние сме поискали тяхното съдействие. Общата сума на 5-те поръчки възлиза на над 75 млн. лв. с ДДС. Тези поръчки включват станалата пословична поръчка за храненето в затворите. Другите поръчки, които са на по-ниска стойност, но пак надхвърлят няколко милиона са за дезинфекцията в затворите и доставка на униформено облекло, както и друга обществена поръчка за доставка на храни и напитки на едро на лафките и бюфетите в местата за лишаване от свобода", каза още Павлова.

Тя коментира и възложената от нея проверка в затворите по повод постъпилите сигнали в медиите след изявленията на бизнесмена Илчовски пред комисията по ревизия в Народното събрание: "За периода януари 2017 до месец май 2021 г. в местата за лвишаване от свобода на територията в цялата страна, има констатирани 9 случая, свързани с половата неприкосновеност на лицата, лишени от свобода. Всички случаи са докладвани на прокуратурата, като по три от тях има постановени откази за образуване, по 6 са образувани доседъбни производства. Две от тях вече са приключили с осъдителни присъди. Проверката е извършена на база травматичния регистър, който се води във всички места за лишаване от свобода. Затворите, в които са установени такива случаи са във Варна, Белене, Враца, Ловеч, Смолян, Пловдив и ареста на бул. "Г. М. Димитров". В хода на проверката не са установени данни, кореспондиращи с изразеното от г-н Илчовски", каза Мария Павлова.  

И допълни, че приветстват активността на прокуратурата, която по думите й "също е започнала своя проверка в затворите, каквато не е правена от 2014 г."