Спряха от продажба 97 вида спинери

 Държавната агенция за метрологичен и технически надзор спря от продажба 97 вида спинери, съобщиха от агенцията.
 
Около 60 процента от проверените спинери не отговарят на изискванията за безопасност. За неизрядните продукти са съставени 66 акта на обща стойност над 50 хил.лв. Проверка започна в края на месец юни. Обхванати са 154 търговски обекта и са инспектирани 219 вида спинери, част от които бяха дадени за изследвания и в лаборатория.
 
Агенцията за технически надзор проверява спинърите

Позитивната констатация след изследванията е, че предлаганите спинери на българския пазар не съдържат олово и живак над допустимите граници. Обстоятелство, което е било установявано при сходни проверки в трети страни и което крие риск, защото тези продукти се ползват основно от деца. Регистрирани са обаче редица други несъответствия при 161 от проверените спинери: 99 са без маркировка за съответствие; 141 модела са без посочено наименование и адрес на отговорния икономически оператор, който ги е пуснал на пазара; 108 са без идентификация на продукта (марка, модел, артикулен номер, партида).
 
В плен на въртящата се лудост Hand Spinner

По време на проверката са купени образци за изпитване в лаборатория - два от тях са изработени от твърд полимер и един от метал. Получените резултати показват, че образците, изработени от твърд полимер при нормална употреба /падане/ отделят малки части, които могат да се погълнат от дете. На основание получените при изпитването резултати и извършената оценка на риска е установено, че тези спинери, носят сериозен риск при употребата и те ще бъдат обявени в Европейската система за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти - RAPEX. Към несъответстващите продукти ще бъдат предприети съответните законови мерки.
 
До момента са спрени със заповеди 97 различни вида спинери.