/ iStock/Getty Images
Проверката е направена по разпореждане на прокуратурата
След възложена от Върховна административна прокуратура проверка за качество, са възбранени 1671,77 кг сладолед, съобщиха от обвинението.

В цялата страна са били 463 направени проверки за спазването на нормативните изисквания, обезпечаващи безопасността на сладоледа, след сезиране на Българската агенция за безопасност на храните от прокуратурата. Проверката е била възложена след разкрития в медиите за случаи на съдържание на колиформи и ешерихия коли в продавания в страната сладолед.

От БАБХ са връчили 29 предписания и 2 акта за административни нарушения. Установени са били несъответствия относно липса на информация за храните на потребителите за наличието на вещества или продукти, причиняващи алергии и непоносимост; липса на достатъчно прибори за разсипване на сладоледа; липса на индивидуално опаковани лъжички, при продажбата на сладолед до крайния потребител.

На един обект е била издадена Заповед за спиране на цялата дейност от ОДБХ Търговище, поради лошо техническо и хигиенно състояние на оборудване и липса на записи по Технологичната документация.

Взети са били и 67 бр. проби от готов продукт от предприятия за производство на сладолед. До момента са били получени резултати от лабораторни изпитвания на 27 бр. проби, в 10 от които е установено несъответствие по показател Enterobacteriacea, свързано с критериите за хигиена.