/ iStock
Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов издаде заповед, с която забранява употребата на алкохол и наркотици на военните по време на работа.

“В служебно време забранявам употребата на алкохол, наркотични вещества, техни аналози или други упойващи вещества от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, включително по време на занятия, тренировки, учения, мисии и операции”, се казва в първата точка от заповедта.

Забранена е и продажбата на алкохол в помещенията за хранене.

В случай че бъде установено нарушение по първата точка от заповедта, военнослужещите ще бъдат отстранявани от служба.

"При явяване на военнослужещ в състояние, което не му позволява да изпълнява служебните си задължения, причинено от употребата на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества, да му бъде наложено дисциплинарното наказание „уволнение“, се посочва още в заповедта.

Служебният министър забранява и управлението на пътни превозни средства от военнослужещите в служебно и извън служебно време след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

"При установяване на подобно нарушение от компетентните за това органи, на военнослужещия – нарушител да му се наложи дисциплинарно наказание „уволнение“, допълват от МО.