Активно информиране за причините за недостиг на лекарства на българския пазар, заседание всеки месец, борба с нарушенията и масови проверки. Това обещаха властите след първото заседание на Специализирания съвет за контрол над лекарствоснабдяването.

"Решението, което беше взето, беше веднъж месечно да се провежда среща и да се обменя активно информация, каквито са препоръките на Европейската агенция по лекарствата", каза Боряна Маринкова, изпълнителен директор на Асоциацията за развитие на паралелната търговия с лекарства.

Боряна Маринкова
БГНЕС

"Това, което ние предложихме е да се поиска ясен план за действие от страна на притежателя на разрешение за употреба, как тази информация за постановения принудителен недостиг, трябва да бъде комуникирана към пациентите. Но затова трябва да има участват и представителите на институциите. Тоест трябва да има указания и към предписващите лекари и към фармацевтите в аптеките", каза Маринкова след съвета относно съобщения за недостиг на важно лекарство, което се използва от хора с астма.

"Притежателите на разрешение за употреба, производителите, в основния брой случаи, доставят лекарствени продукти в количества, значително по-големи, в някои случаи, от нуждите на българските пациенти. Проследимостта трябва да бъде подобрена за да се гарантира, че тези лекарствени продукти, остават в България и стигат до българския пациент и не се изнасят", каза Деян Денев - директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Деян Денев
БГНЕС

Българският закон изисква всяка опаковка да бъде сканирана и верифицирана и отписана от системата в момента на отпускането на пациента.  Целта на системата е да защити пациентите, за да сте сигурни, че приемате лекарства, които не са фалшиви. Затова опаковките на всички лекарства с рецепта ще имат уникален код, който се поставя от производителя.

Данните показват, че около 40% от опаковките на лекарствата, отпускани по лекарско предписание, се верифицират и отпускат, не 100%. 60% се отпускат на пациент, без да се отпишат, каза още Денев. 

"На практика системата не знае, че са отпуснати на пациент", обяви Деян Денев.

"По закон всеки от участниците във веригата на снабдяване има определени задължения. Притежателите на разрешение за употребя трябва да поставят индивидуален идентификационен белег, тоест код на всяка опаковка и да го въведат в системата. Търговците на едро, само при определени случаи трябва да сканират този код. Търговците на дребно, тоест аптеките, при всяко отпускане на лекарство на пациент, те трябва да верифицират тази опаковка и да я отпишат от системата за да придобие тя статус в системата "отпусната на пациент". От там нататък никой в Европа, тази конкретна опаковка, не може да я отпусне отново", заяви Денев.

В отговор на въпрос дали трябва да се промени формулата на Специализирана електронна система за проследяване и анализ (СЕСПА) на лекарствените продукти, чиято цел е предотвратяване на недостиг на лекарства на българския пазар, Денев каза, че системата трябва да бъде запазена, работата й да бъде подобрена, използвайки данните от верификационната система. За да имаме качествени данни от верификационната система, показващи реалния брой опаковки, които се отпускат в страната, трябва 100% от тях да бъдат верифицирани и отписвани от системата, допълни Денев. За да се гарантира, че няма да има недостиг на лекарства в страната, СЕСПА трябва да работи значително по-добре, отколкото работи в момента, каза още той.

Александър Златанов
БГНЕС


От седмица са започнали проверки от Изпълнителна агенция Лекарства, съвета по реимбурсиране и Регионалните здравни инспекции. 

"Смятаме по цялата верига да извършим масови проверки. И в търговците на едро и в аптечната мрежа за да можем да видим, има ли някакви нарушения. от първите проверки, които са направени, да намерени са нарушения", събощи зам.-здравният министър на здравеопазването д-р Александър Златанов.

Има данни, че търговци на едро задържат лекарства в складовете си, което води до дефицит, обяви зам-министърът. 

Към момента е установено, че десетина лекарства липсват от аптечната мрежа. Липсата в повечето случаи е резултат от недостиг по цялата верига - от съставките до доставките към България, допълни Златанов. 

Златанов обясни, че ще се начертаят конкретни мерки чисто прагматични, за да може да се реагира бързо, както и че ще се създаде работещ орган, който най-малко един път месечно ще заседава, за да се обсъждат предложенията, да се виждат проблемите и да се търсят решения. Крайната цел, по думите му е, да се минимализира рискът да има липсващи медикаменти и да се разработят механизми за подсигуряване на нужния медикамент на пазара.

Съветът е създаден от министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и ще заседава регулярно или в режим на спешност при риск от дефицит на лекарствени продукти.

В съвета са включени представители на здравните власти, на регулатора и на участниците във веригата на лекарствоснадбяването у нас.  

Целта на съвета е да се оптимизира контролът върху обезпечаването на пациентите с лекарства.

Целта е съветът да събира и анализира информация за потенциален недостиг на лекарства и ще предприема спешни действия за осигуряването на достатъчни количества от лекарствените продукти, необходими за терапията на българските пациенти.

 
БГНЕС/БТА