/ iStock/Getty Images
От прокуратурата изпратиха съобщение до медиите, в което е посочено, че на 5 ноември: "в Софийска градска прокуратура в късните часове е входиран сигнал от търговско дружество „Сиела Норма“, вносител на устройствата за машинно гласуване (СУЕМГ) на предстоящите избори за президент и вицепрезидент, и за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 г., в който се излагат твърдения за неправомерни действия от страна на служители на МВР".

В съобщението се казва още:

"В тази връзка дежурен прокурор незабавно е възложил проверка по реда на чл. 145, ал. 3 от Закона за съдебната власт на Държавна агенция „Национална сигурност“, която да се извърши в срок до 48 часа. Изискана е и информация от Централната избирателна комисия.

Прокурори са връчили писма на представители на ГД „Жандармерия“-МВР, охраняващи склад на „Карго Партнърс“, с оглед предоставяне на информация, необходима за изясняване предмета на започналата проверка". 

От своя страна - от МВР отбелязват: "В подадения сигнал до Софийска градска прокуратура не се изразява становище за неправомерни действия от страна на служителите на ГДЖСОБТ. В сигнала има само констатация, че униформените не са позволили превозното средство с  въпросните 228 машини за гласуване да напуснат района на склада".

От "Сиела Норма" уточниха, че сигналът не е срещу служители на реда.

"Във връзка с изпратеното прессъобщение от Прокуратурата на Република България, че "Сиела Норма" е подала сигнал "за неправомерни действия от страна на служители на МВР" искаме да заявим, че сигналът за задържаните машини не е срещу служителите на реда, които са изпълнявали заповед", се посочва в съобщение на "Сиела Норма", изпратено до медиите.

В сигнала е описано, че на 4 ноември 2021 г. чрез електронна поща е получено писмо с изх. номер ПВРНС-23-153/04.11.2021 г., подписано от председателя на ЦИК Камелия Нейкова и секретаря на ЦИК Севинч Солакова, което съдържа следното уведомление:

"Специализираните устройства за машинно гласуване, които не са част от Договор номер 38 от 19 октомври 2021 г. следва да се складират в обособен сектор от склада на "Карго Партнер" ЕООД и да не се допуска разпечатването им. След разтоварване на машините камионът може да бъде освободен. Следва да ни предоставите опис, съдържащ серийните номера на доставените СУЕМГ, които не са предмет на Договор номер 38 от 19 октомври 2021 г., както и да ни уведомите по колко СУЕМГ ще се използват за всяка от посочените от Вас дейности."

С оглед на това, изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров сигнализира компетентните органи за запечатването на устройствата по нареждане на председателя и секретаря на ЦИК, видно от писмото с изх. номер ПВРНС-23-153/04.11.2021 г., копие от което е адресирано до Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" на МВР, в склада, определен в писмото от председателя и секретаря на ЦИК, собственост на дружеството "Карго Партнер" ЕООД, и достъпът до тях му е отказан.

Наличието или отсъствието на данни за евентуално осъществен състав на престъпление по Наказателния кодекс в конкретния казус може да бъде надлежно установено единствено при съответното разследване в рамките на досъдебно производство и анализ на всички данни и обстоятелства по задържането на тези 228 устройства, се посочва в съобщението на "Сиела Норма".