Седем партии не подадоха годишните си финансови отчети за 2015 г.
Седем партии не подадоха годишните си финансови отчети за 2015 г. / Sofia Photo Agency, архив

153 политически партии подадоха в Сметната палата годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2015 г., като спазиха изискванията за представянето им и срока по Закона за политическите партии, който изтече на 31 март, съобщават от Сметната палата.

Отчетът на една партия - "Национално движение за стабилност и възход", е подаден в срок, но тя не е спазила чл.34, ал.2 от Закона за политическите партии - преди представянето на отчета в Сметната палата да бъде извършен независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор.

Политолози: Обществената среда за провеждане на избори се влошава

Две партии - ПП "Майки на децата ни" и ПП "Граждански съюз за Нова България", не са били длъжни да подадат отчети, защото са прекратени през 2015 г., въпреки това са ги подали.

Така общият брой на партиите, които са подали годишните си финансови отчети за 2015 г. в Сметната палата става 156.

Не са подали годишни финансови отчети седем партии: "Българската евролевица", "Българска средна класа", "Гражданска сила", "КОЙ - компетентност, отговорност и истина", "Национално патриотично обединение", "Български земеделски съюз" и "Нова България".

Съгласно закона, на политическа партия, която не представи в срок финансов отчет, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата политическите партии губят правото си на държавна субсидия до произвеждането на следващите избори за народни представители.