/ АПИ
Вчера спрях изпълнението на проекти в Кресненското дефиле след получено на 27 юли писмо от службите на Европейската комисия. Това обяви в профила си във Фейсбук бившият вицепремиер по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, след като по-рано бе упрекнат, че с действията си е спрял строителството на АМ "Струма".
 
Той пише, че в писмото ясно се посочва, че в изпълнение на европейските директиви ЕК очаква от българското правителство нова оценка по ОВОС и Оценка за съвместимост с “Натура 2000” на автомагистралата за Лот 3.2 в района на Кресненски пролом, като в нея пълно и равностойно се оценят отново всички възможни алтернативи.
 
"ЕК недвусмислено подчертава, че не може да се предрешава изборът на алтернативи и че службите на ЕК ще наблюдават отблизо всички действия по проекта и ще гарантират съответствието с екологичното законодателство, като вземат нужните мерки в тази посока, ако е нужно", обяснява още Сандов.
 
Той казва, че ден преди писмото от ЕК, на 26 юли е посочил същите обстоятелства на министъра на регионалното развитие и благоустройството. "За да се спазят изискванията на европейското и национално законодателство и да не се загубят европейски средства, е нужно да се изготвят нови ОВОС и ОС и че решението по ОВОС от 2017 година не може да се прилага", уточнява Сандов.
 
"Взимайки предвид писмото на ЕК, на 1 август спрях 2 процедури за строителство на части от Лот 3.2 на АМ “Струма” към АПИ. И двете реално влизат в нарушение на европейските изисквания, защото водят до липса на нов ОВОС и ОС и предопределят изпълнението на алтернативата, одобрена през 2017 година – тоест неспирането им би довело до пряко нарушаване на европейските директиви и на условията на ЕК и до последващи мерки от страна на ЕК спрямо България", посочва също бившият министър на екологията.
 
"Още от началото на мандата на правителството посочих, че максимално бързото започване на нов ОВОС и ОС с всички възможни алтернативи извън Кресненски пролом и град Кресна е най-важното условие за ускоряване строежа на магистралата, за получаване и запазване на европейското финансиране и за предотвратяване на бъдещи наказателни процедури", припомня също Сандов.
 
"Моето решение е изцяло в синхрон с българското законодателство и с препоръките на Европейската комисия, в т.ч. с писмото на DG Regio до МРРБ и МОСВ. Моето решение не поставя под риск средства на ЕС и България няма да връща пари в следствие на това решение", пише още той.